fbpx
საზოგადოებასაბერძნეთი

საბერძნეთი: გათბობის კომპენსაციის მისაღებად განაცხადის შეტანის ბოლო ვადამ 15 თებერვლამდე გადაიწია

ვის და რა შემთხვევაში შეუძლია სუბსიდიის მიღება

AAADE-ს პლატფორმა  myTHERMANSI 15 თებერვლამდე იმუშავებს, რათა მათ, ვინც ვერ მოასწრო განაცხადის შეტანა თავდაპირველ ვადაში (2021 წლის 15 დეკემბრამდე), შეძლონ დარეგისტრირება გათბობის დახმარების მისაღებად.

განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში:

 1. ΑΦΜ (საგადასახადო რეგისტრაციის ნომერი ) – გადასახადის გადამხდელ-ვალდებული პირის;
 2.  სახელი და გვარი;
 3. არასრულწლოვანი შვილების რაოდენობა (რომლებიც ბენეფიციარის მის კმაყოფაზე იმყოფებიან);
 4. მრავალსართულიანი სახლის შემთხვევაში უნდა იყოს მითითებული ელექტროენერგიის მიმწოდებლის მრიცხველის ნომერი;
 5. საფოსტო მისამართი, რომელიც შეესაბამება ელექტროენერგიის მომარაგების კონკრეტულ მრიცხველს, თუ კერძო ბინაა, რომელიც  ან  კერძო საკუთრებაშია, ან დაქირავებული. მითითებული უნდა იყოს ΑΦΜ;
 6. განაცხადში მითითებული უნდა იყოს ძირითადი საცხოვრებელი ფართი კვ/მ-ში განაცხადის წარდგენის დროს;
 7. სუბსიდირებული გათბობის ან თერმული ენერგიის სახეობა;
 8. განმცხადებლის საკონტაქტო მონაცემები (ელფოსტის მისამართი, მობილური ან სახლის ტელეფონის ნომერი);
 9. ყურადღება! განაცხადის დასრულებამდე დეკლარირებული უნდა იყოს IBAN ანგარიშის ნომერი, რომელიც ეკუთვნის ბენეფიციარს, ვისაც სურს ჩაერიცხოს შემწეობის თანხა;
 10. დანარჩენ საწვავზე, გარდა მაზუთისა, საწვავის ან თერმული ენერგიის შესყიდვის  ქვითრის ნომერი, ტრანზაქციის ოდენობა/ღირებულება, საგადასახადო რეგისტრაციის ნომერი და სხვადასხვა სახის გასათბობი მოწყობილობების ან თერმული ენერგიის გამყიდველი კომპანიის სახელი;
 11. დაუშვებელია პერსონალიზებული ანგარიშის ნომრის ინფორმაციის (IBAN) შევსება, რომელიც არ ეკუთვნის დახმარების მიმღებს. გარდა ამისა, დაუშვებელია იმავე პერიოდში ორზე მეტი ბენეფიციარისთვის ერთი და იმავე ელექტრომომარაგების ნომრის გამოყენება;
 12. გათბობის ზეთის შეძენის დამადასტურებელი საბუთი უნდა გაიცეს განმცხადებლის TIN-ზე, ანუ TAXISnet-ის კოდების შესაბამის TIN-ზე, რომლითაც წარედგინება ელექტრონული განაცხადი. ბინის შენობის შემთხვევაში გათბობის ნავთობის შესყიდვის დოკუმენტი უნდა გაიცეს ან ბინის კორპუსის დღგ-ს, თუ ის არსებობს, ან TAXISnet-ის კოდების შესაბამისი დღგ-ის ნომერზე, რომლითაც შეიქმნა მრავალბინიანი კორპუსის პროფილი.

როდის ჩაირიცხება თანხა?

2021-2022 წლის ზამთრის პერიოდში სულ 168 მილიონი ევროს გადახდაა მოსალოდნელი, 2021 წლის დეკემბერში 86 მილიონი ევრო უკვე გაიცა. შემდეგი გადახდა ბენეფიციარებისთვის იგეგმება:

 1. 28 თებერვლამდე ყველა შესყიდვაზე, რომელთა ქვითრები თარიღდება 2021 წლის 31 იანვრამდე და იმ პირობით, რომ საჭირო მონაცემები რეგისტრირებულია 2022 წლის 15 თებერვლამდე;
 2. 2022 წლის 29 აპრილამდე შესყიდვებისთვის, რომელთა ქვითრები იქნება 2022 წლის 31 მარტამდე და იმ პირობით, რომ საჭირო ინფორმაცია დარეგისტრირდება 2022 წლის 15 აპრილამდე;
 3. კონკრეტულად ბუნებრივ აირზე, შესყიდვის დოკუმენტები 1/10/2021-დან 31/3/2022 პერიოდისთვის, გადახდის დოკუმენტის გაცემის თარიღით 2022 წლის 16 მაისამდე, რეგისტრირებული იქნება 2022 წლის 31 მაისამდე, შესაბამისი დანამატის ოდენობით. თანხა ბენეფიციარს ჩაერიცხება 2022 წლის 15 ივნისამდე.

ვის ჩაერიცხება თანხა – საშემოსავლო და ქონებრივი კრიტერიუმები

ახალი გაფართოებული შემოსავლის კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, ოჯახის წლიური ჯამური შემოსავალი, მისი წყაროს მიუხედავად, რეალური და დარიცხული, შეადგენს:

 1. 14000 ევრომდე მარტოხელების ან ქვრივების შემთხვევაში;
 2. 20 000 ევრო ქორწინებაში მყოფი გადასახადის გადამხდელისთვის ან დაქორწინებული მხარეებისთვის ან თანაცხოვრების ხელშეკრულების მხარეებისთვის, რომლებიც წარადგენენ ცალკე საგადასახადო დეკლარაციას, ან დაქორწინებულებს, რომლებიც წარადგენენ საგადასახადო დეკლარაციას, ან ფიზიკური პირებისთვის, რომლებმაც დადეს ხელშეკრულება თანაცხოვრების შესახებ და წარადგინეს ერთობლივი საგადასახადო დეკლარაცია შვილების გარეშე;
 3. თანხა იზრდება 3000 ევროთი თითოეულ ბავშვზე. ოჯახის, რომელშიც მხოლოდ ერთი მშობელია, შემოსავალი შეადგენს 23000 ევროს, რომელიც ყოველ მომდევნო შვილზე პირველის შემდეგ 3000 ევროთი იზრდება.

ოჯახის წლიურ მთლიან შემოსავალში არ შედის ის, რაც კუმულაციურად თავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისგან და სოლიდარული შენატანისგან.

 1. 180 000 ევრო დაუქორწინებლებისთვის, დაქვრივებულ მდგომარეობაში ან განქორწინებაში მყოფებისთვის და
 2. 300 000 ევრო დაქორწინებული ან ერთად მცხოვრები წყვილისთვის და და მარტოხელა მშობლების ოჯახებისთვის.

გათბობის შემწეობა გაიცემა იმ პირობით, რომ ბენეფიციარმა შეისყიდა სუბსიდირებული გათბობის ან თბოენერგეტიკული საწვავი, რომლის ღირებულება მეტია ან უდრის დახმარების ორმაგ ოდენობას 2021 წლის 1-ლი ოქტომბრიდან 2022 წლის 31 მარტამდე და განსაკუთრებით ღუმლის საწვავისთვის, 2021 წლის 15 ოქტომბრიდან.

გამონაკლისის სახით, შეშის შემთხვევაში, გათბობის შემწეობა გაიცემა იმ პირობით, რომ შესყიდვები განხორციელდა 2021 წლის 1-ლი ივნისიდან 2022 წლის 31 მარტამდე. თუ შესყიდვის ღირებულება ამ ზღვარს ქვემოთ დაეცემა, ბენეფიციარი იღებს დანამატს, რომელიც უდრის იმავე პერიოდში განხორციელებული შესყიდვების თანხის ნახევარს (1/2).

გათბობის შემწეობისთვის მინიმალური თანხის ოდენობა განისაზღვრა 100 ევროთი, მაქსიმალური კი – 750 ევროთი.

ნინო ბაჯელიძე

წყარო: naftemporiki.gr

კომენტარები
თეგები

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
გაზიარება
Close