მასალის გამოყენების პირობები

nostal.ge-ს მასალების გამოყენება ვებრესურსების მიერ ნებადართულია წყაროს და ავტორის მითითებით. სტატიის შემცირების ან სათაურის შეცვლის შემთხვევაში მიუთითეთ ორიგინალური ვერსიის ლინკი. დაუშვებელია მასალის შეცვლა, რაც მის აზრობრივ დამახინჯებას გამოიწვევს.

აკრძალულია წიგნებში ან სხვა ბეჭდურ გამოცემებში nostal.ge-ს მასალების გამოყენება რედაქციის წერილობითი ნებართვის გარეშე. 

Back to top button
Close