მსოფლიოპოლიტიკა

ევროკავშირში ნაღდი ფულის შეტანა-გატანის წესი იცვლება

ევროკავშირში 3 ივნისიდან ძალაში შევიდა  ფულადი ნაკადების კონტროლის ახალი სისტემა, რომლის მიზანია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა და ტერორიზმის დაფინანსების წყაროების დაბლოკვა.

ახალი წესების თანახმად, თუ ევროკავშირის ტერიტორიაზე შედიხართ, ან ტოვებთ მას და თან გაქვთ 10 ათასი ევრო ნაღდი ფულადი სახსრები ან მეტი, მოგიწევთ, საბაჟო დეკლარაციაში მიუთითოთ ამის შესახებ. ამასთან, ნაღდი ფულის შეტანა ან გამოტანა ევროკავშირის ტერიტორიიდან აკრძალული არ არის და არც თანხის მოცულობის შეზღუდვა არსებობს.

რა იგულისხმება ნაღდ ფულად სახსრებში

ისე არ უნდა იფიქროთ, რომ ნაღდ ფულში მხოლოდ სხვადასხვა ვალუტის კუპიურები ან მონეტები იგულისხმება.

გადახდის საშუალების გარდა, როგორიცაა ქაღალდის კუპიურები ან მონეტები, დადგენილების თანახმად,  ნაღდ ფულად სახსრებში იგულისხმება, აგრეთვე, ჩეკები და კონვერტირებადი სავალო ვალდებულებები (როგორიცაა, მაგ. ობლიგაციები). საკრედიტო ბარათები ნაღდ ფულადი საშუალებებად არ განიხილება.

ევროპელ მებაჟეებს უფლება ეძლევათ, შეამოწმონ ადამიანები, მათი ტვირთი და ამოიღონ არადეკლარირებული თანხები. უფრო მეტიც, მათ შეუძლიათ 10 ათას ევროზე ნაკლები ფულის შემთხვევაშიც იმოქმედონ, თუ ეჭვი აქვთ, რომ ფული დანაშაულებრივ საქმიანობას რამენაირად უკავშირდება.

რაზე ვრცელდება ახალი წესები?

  • ბანკნოტები და მონეტები (მათ შორის, ხმარებიდან გასულებიც, რომელთა გადაცვლაც შესაძლებელია ფინანსურ დაწესებულებაში ან ცენტრალურ ბანკში);
  • გასანაღდებელი ჩეკები, სამგზავრო ჩეკები, ვექსელები და ფულადი გზავნილები, რომლებზეც უფლება აქვს წარმდგენს;
  • ოქროს მონეტები ოქროს მინიმუმ 90%-იანი შემცველობით;
  • ოქროს ზოდები, თვითნაბადი ან კოშტები (მსხვილი გრანულები) ოქროს არანაკლებ 99,5% შემცველობით.

რა იწერება დეკლარაციაში და ვინ იყენებს ამ მონაცემებს?

საბაჟო დეკლარაციაში დაწვრილებით უნდა მიუთითოთ ფულის წარმომავლობა, აგრეთვე ის, თუ მომავალში რისთვის აპირებთ მის გამოყენებას. მებაჟეებს შეუძლიათ, ასევე, მოგთხოვონ დეკლარაციის ჩაბარება 10 ათასი ევროს ან მეტი ნაღდი ფულის ფოსტის ან კურიერის მეშვეობით გაგზავნის შესახებ. დეკლარაციაში მითითებული მონაცემები 5 წლის განმავლობაში შეინახება.

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები მონაცემებს ფინანსური დაზვერვის თავიანთ ნაციონალურ განყოფილებებს გაუგზავნიან, აგრეთვე, ერთმანეთს გაუზიარებენ ინფორმაციებს დეკლარაციის შევსებაზე უარის თქმის ან ნაღდი ფულადი სახსრების დეკლარირების ისეთი შემთხვევების შესახებ, რომლებშიც დანაშაულებრივ საქმიანობასთან კავშირის ნიშნები იკვეთება (მათ შორის, მაშინაც, თუ თანხა 10 000 ევროზე ნაკლებია). ზოგიერთ შემთხვევაში ინფორმაცია შეიძლება ევროკომისიას, ევროპის პროკურატურას ან ევროპოლს გადაეცეს.

ნინო ხოშტარია

კომენტარები

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close