fbpx
ΕΛΛΗΝΙΚA

Άδωνις Γεωργιάδης: “θα ήθελα να συμβάλλω στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των Ελληνο-γεωργιανών σχέσεων“

Συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη

 

Ως άνθρωπος του πολιτισμού και ως πολιτικός, πιστεύετε στην αναγκαιότητα ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως;

Η Ευρώπη είναι η συνέχεια του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, γνωστός ο μύθος της αρπαγής της από τον Δία. Η πολιτική μου σκέψη είναι αδήριτα συνδεδεμένη με την μακραίωνη ιστορία της Ελλάδος ως θεμέλιου λίθου του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Συνεπώς ως πολίτης της Ελλάδος και αυτής της ηπείρου είναι η βαθιά πεποίθηση μου για την αναγκαιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα. Οικονομίας, κοινωνίας, πολιτισμού, τρόπου ζωής, ατομικής και συλλογικής ελευθερίας, γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής.

Ποια είναι η γνώμη σας για την σχεδιαζόμενη ένταξη της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η Γεωργία χαρακτηρίζεται συχνά ως «ο καλύτερος μαθητής» στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, θεωρεί ως στρατηγική επιλογή της την πορεία της προς την Ε.Ε. και έχει συνάψει Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε. Η χώρα μας υποστηρίζει την συνεργασία της Γεωργίας με τους Ευρω-Ατλαντικούς θεσμούς και ενθαρρύνει την Γεωργία να συνεχίσει την έως σήμερα ικανοποιητική πορεία υιοθέτησης και εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, που απαιτούνται, για να έρθει ακόμη πιο κοντά στην ΕΕ.

 Τι είναι αυτό το οποίο προκάλεσε γενικώς την κρίση στην Ελλάδα;

Φυλλομετρώντας στιγμές, γεγονότα και καταστάσεις του παρελθόντος η κρίση στην Ελλάδα δεν ήταν μόνο οικονομική αλλά έχει βαθιές πολιτικό-κοινωνικές ρίζες. Ο λαϊκισμός επέτεινε το πρόβλημα και η απομάκρυνση από την ‘πραγματική πραγματικότητα’ δεν συνέβαλε στην ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων, στην ορθή λογική. Η ένταση της ύφεσης οφειλόταν, μεταξύ άλλων,  στη σαθρή βάση στην οποία στηρίχτηκε η ανάπτυξη τα χρόνια της ευημερίας. Αλλά όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, στις 7 Ιουλίου η Ελλάδα γύρισε σελίδα. Αφήσαμε πίσω το παρελθόν και με σταθερά βήματα θα κατακτήσουμε τον επόμενο στόχο, ανάπτυξη για όλους.

 Εξ όσων γνωρίζουμε, η Ελλάδα βασίζεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στον τουρισμό. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμφωνηθεί σε κυβερνητικό επίπεδο τουριστική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας;

Συμβάλλαμε στην επίλυση προβλημάτων τα οποία δυσχέραιναν τις ζωές των πολιτών και σαφώς η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει στη Γεωργία όλη εκείνη την τεχνογνωσία, καθώς η Γεωργία είναι μια πανέμορφη χώρα, πνιγμένη στο πράσινο  και έχει όλο εκείνο τον φυσικό πλούτο για να αποτελέσει ανερχόμενο τουριστικό προορισμό. Ήδη προσελκύει ένα όλο και αυξανόμενο αριθμό τουριστών. Η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμια τουριστική δύναμη και είναι σαφές ότι αντιλαμβανόμαστε τη δύναμη του τουρισμού ως μοχλό ανάπτυξης. Η κατάργηση της βίζας για τους πολίτες της Γεωργίας οι οποίοι μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση στο διαβατήριο τους από το 2017, προκαλεί από μόνη της την αύξηση τουρισμού, διευκολύνει την επικοινωνία των δύο λαών αλλά και της σύσφιξη επιχειρηματικών συνεργασιών. Είναι σημαντικότατη η συμβολή του τουρισμού στην αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό ανάμεσα στους λαούς και τις κοινωνίες.

 Σήμερα η Γεωργία είναι μέσα στις 5-6 καλύτερες χώρες παγκοσμίως ως προς την χαμηλότερη φορολογία για τους επιχειρηματίες-επενδυτές και την δημόσια τάξη και ασφάλεια. Έχετε, προσωπικώς ή ως κόμμα, κάποια σκέψη ή πρόταση για την ενθάρρυνση Ελλήνων επιχειρηματιών να επενδύσουν στη Γεωργία (είτε σε αμιγώς ελληνικές είτε σε μικτές επιχειρήσεις); Και σε ποιους τομείς;

Υπάρχει περιορισμένη ελληνική επενδυτική παρουσία στην Γεωργία και μικρός αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα του εμπορίου (έτοιμα ενδύματα γούνας, τρόφιμα, δομικά υλικά). Ωστόσο, θα θέλαμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματική παρουσία μας στην χώρα καθώς πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης ενός καλού δυναμικού. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο διευκολύνει την προώθηση επενδυτικών έργων ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ θα πρέπει να ενθαρρύνεται και η πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων τόσο στη Γεωργία όσο και στην Ελλάδα. Τομείς προτεραιότητάς μας αποτελούν η γεωργία, οι κατασκευές και ο τουρισμός και προσβλέπουμε σε επενδυτικές δραστηριότητες στους τομείς αυτούς. Εξάλλου, θα μας ενδιέφερε μία στενή συνεργασία σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πράσινης ανάπτυξης καθώς και μεταφοράς τεχνογνωσίας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς κατασκευών, γεωργίας, τροφίμων, ελαφριάς βιομηχανίας, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, τεχνολογίας της πληροφορίας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα είναι πρόθυμη να προσφέρει τις υπηρεσίες της προς αυτήν την κατεύθυνση. Στόχος μας η περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Με ποιους τρόπους θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, να συσφιχθεί η σχέση Ελλάδος – Γεωργίας στον πολιτισμικό τομέα;

Συμφωνία Συνεργασίας Ελλάδος-Γεωργίας στον  Πολιτιστικό, Επιστημονικό και Εκπαιδευτικό Τομέα υπεγράφη το 1994. Υπάρχουν πολλά περιθώρια για σύσφιγξη των διμερών μας σχέσεων στον πολιτιστικό τομέα. H μακραίωνη ιστορική παρουσία του Ελληνισμού στην Γεωργία και οι φιλικές σχέσεις μεταξ των χωρών και των λαών μας παρέχουν δυνατότητες εμβάθυνσης της πολιτιστικής μας συνεργασίας. Η γεωργιανή κοινότητα που διαβιοί στην Ελλάδα συνιστά γέφυρα επικοινωνίας προς ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών. Να σημειωθεί ότι τα τελευταία έτη έλαβαν χώρα στην Γεωργία πολιτιστικές δράσεις με άξονα την «Αργώ» και το «Χρυσόμαλλο Δέρας». Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες για την ενίσχυση των ανταλλαγών στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού..

Πώς σας φαίνεται να αναληφθεί πρωτοβουλία κοινών ελληνογεωργιανών αρχαιολογικών ανασκαφών στη Γεωργία;

Η από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων αρχαιολογικών ανασκαφών και η μεταξύ μουσείων συνεργασία θα ηδύναντο να αναδείξουν περαιτέρω την πολιτιστική παρουσία της Ελλάδος στην Γεωργία.

Επίσης, πώς θα σας φαινόταν η ιδέα μιας στρατιωτικής συνεργασίας (με κοινά γυμνάσια, με κοινή παρουσία σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές κλπ) Ελλάδος–Γεωργίας;

Εφόσον υπογραφεί η διμερής Συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας, η υπογραφή της οποίας εκκρεμεί, τότε θα μπορούσε να εξεταστεί οιαδήποτε άλλη δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο αυτής.

Τυγχάνει, Ελληνισμός και Γεωργία, να έχουμε τα ίδια εθνικά θέματα κατοχής εδαφών από ξένη δύναμη. Ποια η γνώμη σας σχετικώς και πώς θα μπορούσε η Ελλάς να συμβάλει στην επίλυση των θεμάτων αυτών;

Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των ζητημάτων Αμπχαζίας και Ν. Οσσετίας, εντός πλαισίου συνομιλιών Γενεύης. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα υποστηρίζει την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας, σεβόμενη τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του ΟΗΕ. Βασική προϋπόθεση για την επίλυση των προαναφερομένων θεμάτων είναι ο πλήρης σεβασμός των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών

Έχετε ποτέ επισκεφθεί τη Γεωργία, μόνος σας ή ως μέλος πολιτικής αποστολής;

Δυστυχώς δεν έχει τύχει, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να την επισκεφθώ. Η Τιφλίδα είναι μια πρωτεύουσα με ιδιαίτερη ομορφιά και χρώμα και η Γεωργία μια πανέμορφη χώρα με βαθιά ιστορία και παράδοση, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και με βαθύτατους δεσμούς με την Ελλάδα.

Θα σας ενδιέφερε να γίνετε μέλος της διακομματικής επιτροπής της ελληνικής Βουλής για τα θέματα της Γεωργίας;

Ενδιαφέρουσα πρόταση, πλην όμως στην παρούσα φάση είναι αυξημένεςοι υποχρεώσεις μου ως υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να συμβάλλω στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των Ελληνο-γεωργιανών σχέσεων υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας τη λήψη πρωτοβουλιών  και επιχειρηματικών συνεργασιών.

ΝΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΙΤΖΕ

Άδωνις Γεωργιάδης μαζί με την σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου
კომენტარები
თეგები

მსგავსი სიახლეები

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
გაზიარება
Close