ვალუტის გადაცვლის ტრანზაქციის გაუქმება 5 ათას ლარამდე თანხაზე იქნება შესაძლებელი

ვალუტის გადაცვლის ტრანზაქციის გაუქმება და თანხის დაბრუნება 30 წუთის განმავლობაში, 5 ათას ლარამდე თანხაზე (ან მის ეკვივალენტზე უცხოურ ვალუტაში) იქნება შესაძლებელი. ვალუტის გადამცვლელ პუნქტები ვალდებულები არიან, აღნიშნული ინფორმაცია ქვითარზე, ასევე სალაროსთან, თვალსაჩინო ადგილას განათავსონ.

ტრანზაქციის გაუქმება და თანხის დაბრუნება აქამდეც 30 წუთის განმავლობაში იყო შესაძლებელი, თუმცა არ იყო განსაზღვრული თანხის მაქსიმალური ოდენობა.

ახალი ცვლილება ეროვნულმა ბანკმა ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეგისტრაციისა და რეგულირების წესში შეიტანა.

კომენტარები