იტალიის პროფკავშირებმა ტრანსპორტის ორი საყოველთაო გაფიცვა გამოაცხადეს

lAFP PHOTO / ANDREAS SOLARO, Rome
იტალიაში ტრანსპორტის  მუშაკთა ორი ეროვნული გაფიცვა გამოცხადდა, რომლის ორგანიზატორები არიან დამოუკიდებელი და სახელმწიფო პროფკავშირები. მოთხოვნათა პაკეტი ხელისუფლების მიმართ უკვე მზადაა.

გაფიცვა ყველა სახის ტრანსპორტს შეეხება – როგორც სარკინიგზოს და საქალაქოს, ისე საჰაეროს.

პირველი გაფიცვა დაგეგმილია 24 ივლისისთვის – ამ დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაჩერდება ყველა სახის ტრანპორტი, საჰაეროს გარდა, ხოლო 26 ივლისს მხოლოდ საჰაერო ტრანსპორტის მუშაკები გაიფიცებიან.

კომენტარები