საბერძნეთის უნივერსიტეტებში სწავლის თავისებურებანი

ჩვენი მკითხველისთვის ცნობილია, რომ საბერძნეთში უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) სწავლა უფასოა, რაც მოქალაქეებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობას განაპირობებს. ამავე დროს, საინტერესოა, რამდენად ხარისხიანია სწავლების პროცესი და რა თავისებურება ახასიათებს ბერძნული უმაღლესი განათლების სისტემას. მსოფლიო მასშტაბით უნივერსიტეტების რეიტინგის დათვლას რამდენიმე ორგანიზაცია დამოუკიდებლად ახორციელებს და ამ საქმისთვის განსხვავებული კრიტერიუმები გამოიყენება. მიუხედავად ამისა, ამ რეიტინგებს შორის სხვაობა არც ისე … Continue reading საბერძნეთის უნივერსიტეტებში სწავლის თავისებურებანი