საბუთები, რომლებიც დაგჭირდებათ საბერძნეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად (ნიმუშები)

საბერძნეთში კონსტიტუციით განსაზღვრულია უფასო განათლების უფლება, რომელიც ეხება როგორც ქვეყნის მოქალაქეებს, ისე უცხოელებს, ვინც ბერძნული განათლების მიღებას გადაწყვეტს. კერძოდ, უფასოა დაწყებითი და საშუალო განათლება, აგრეთვე, უმაღლესი განათლების პირველი საფეხური (ბაკალავრიატი). მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაზე სწავლა ფასიანია, თუმცა არსებობს დაფინანსების სხვადასხვა წყარო. საბერძნეთის სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების წესის შესახებ ჩვენ უკვე ვწერდით. გირჩევთ, სანამ კითხვას განაგრძობთ, ეს … Continue reading საბუთები, რომლებიც დაგჭირდებათ საბერძნეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად (ნიმუშები)